Referendum niepodległościowe w Czarnogórze w 2006 roku – Inne języki