Rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Inne języki