Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1664 – Inne języki