Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1686 – Inne języki