Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1973 – Inne języki