Ruch na rzecz Jedności i Dżihadu w Afryce Zachodniej – Inne języki