Rząd Tymczasowy Republiki Francuskiej (1944–1946) – Inne języki