Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” – Inne języki