Sandinistowski Front Wyzwolenia Narodowego – Inne języki