Saneczkarstwo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 – Inne języki