Sebastian Lubomirski (ok. 1546–1613) – Inne języki