Sielsowiet Porzecze (rejon grodzieński) – Inne języki