Sobór Świętych Symeona i Anny w Tallinnie – Inne języki