Sobór Lokalny Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (1971) – Inne języki