Sobór katedralny Zmartwychwstania Chrystusa w Iwano-Frankiwsku – Inne języki