Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji – Inne języki