Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii – Inne języki