Stadion Republikański im. Tofiqa Bəhramova – Inne języki