Stanisław Lubomirski (wojewoda krakowski) – Inne języki