Strategic Arms Limitation Treaty (I) – Inne języki