Strategic Arms Limitation Treaty (II) – Inne języki