Strategic Offensive Reductions Treaty – Inne języki