Stronnictwo Narodowe (III Rzeczpospolita) – Inne języki