Synagoga Westend we Frankfurcie nad Menem – Inne języki