System operacyjny czasu rzeczywistego – Inne języki