Tradycja deuteronomiczno-deuteronomistyczna – Inne języki