Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej – Inne języki