Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego – Inne języki