Ulica Jana III Sobieskiego w Warszawie – Inne języki