Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Inne języki