Węgierska Socjalistyczna Partia Robotnicza – Inne języki