Warstwa graniczna (mechanika płynów) – Inne języki