Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze – Inne języki