Wielojądrowa komórka olbrzymia typu Langhansa – Inne języki