Województwo kaliskie (Królestwo Polskie) – Inne języki