Województwo krakowskie (Królestwo Polskie) – Inne języki