Województwo podlaskie (I Rzeczpospolita) – Inne języki