Województwo podlaskie (Królestwo Polskie) – Inne języki