Województwo poznańskie (II Rzeczpospolita) – Inne języki