Wojskowe Centrum Naukowo-Szkoleniowe Wojsk Lądowych „Ogólnowojskowa Akademia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej” – Inne języki