Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – Inne języki