Wydział Teatralny Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze – Inne języki