Złośliwy nowotwór osłonek nerwów obwodowych – Inne języki