Zgromadzenie Narodowe Republiki Białorusi – Inne języki