Konsul (urzędnik): Różnice pomiędzy wersjami

lit.
(lit.)
(lit.)
 
Definicja wg ustawy (o funkcjach konsulów RP) z dn. 13 lutego 1984.
[[Konsul]]em jest kierownik konsulatu geralnegogeneralnego, konsulatu, wicekonsulatu i agencji konsularnej. Konsul to także kierwonikkierownik wydziału konsularnego przedstawicielstwa dyplomatycznego.
Konsulem wg ustawy może być osoba, która jest obywatelem państwa polskiego, korzysta z pełni praw publicznych, ma nieskazitelny charakter, nie karana, posiada tytuł magistra lub rownorzędnyrównorzędny, spełnia inne wymogi przepisów o pracownikach dyplomatyczno-konsularnych.
 
[[Konsul honorowy]] może być obywatelem państwa przyjmujacegoprzyjmującego.
 
'''Zobacz też:'''
Anonimowy użytkownik