Powiat władysławowski: Różnice pomiędzy wersjami

(Nowa strona: '''Powiat''' lub '''ujezd władysławowski''' dawny powiat guberni suwalskiej. Siedzibą powiatu był [[Władysławów (Lit...)
 
'''Powiat''' lub '''ujezd władysławowski''' dawny powiat [[Gubernia suwalska|guberni suwalskiej]]. Siedzibą powiatu był [[Władysławów (Litwa)|Władysławów]] na [[Litwa|Litwie]].
==Wzmianka z 1893==
Powiat guberni suwalskiej, utworzony w 1867 z zachodniej połowy dawnego powiatu maryampolskiego, obejmuje 32'22 liliI kwadrat. Zajmuje on zachodnio-północną część obszaru [[gubernia|guberni]]. Graniczy od płd. z pow. wyłkowyskim, od wschodu z maryampolskim, część wschodniej i północną granicę stanowi [[Niemen]], odgraniczający powiat od guberni kowieńskiej, od zachodu [[Szeszupa]] oddziela obszar powiatu od powiatu iłkałowskiego w Prusach Wschodnich. Powiat zajmuje część niziny ciągnącej się na północ. wyżyny pojezierza aź ku [[Bałtyk]]owi. Srednie wzniesienie wynosi od 180 do 200 stóp. Kierunek pochylenia poziomu spotykamy tu przeważnie od południa ku północy i od płd.-wsch. ku płn.-zach.
powiat gubernii suwalskiej,
Najwyższym punktem jest wyniosłość pod [[Sudgary|Sudargami]], niedaleko Szeszupy, wzn. 277 ststóp. W północnej połowie ciągnie się słabo wzniesiony obszar lesisty, którego wody uprowadzają do Szeszupy równolegle prawie płynące rzeczki: [[Jotyja]] i [[Sesarka]]. Wypływają one z najwynioślejszego obszaru okolic Szak, skąd również biorą początek [[Aukspirta]] i [[Penta]], uchodząca do Szeszupy pod wsią Ponowie.
utworzony 1', 1867 z zachodniej połowy dawnego powiatu maryampolskiego, obejmuje 32'22
Ze wsch.-płn. części powiatu, lesistej i wzniesionej, spływają do Szeszupy rzeczki: Wysoka"
liliI kwadrat. Zajmuje on zachodnio-północnI!;
Miluppa (pod Tumpejami) i Nienuppa (pod Narwojciami). Dopływy prawe Szeszupy przedstawiają układ wachlarzowaty. Do Niemna spływają tylko drobne, krótkie strumienie.
część obszaru gllbernii. Graniczy od płd. z pow.
Gleba powiatu jest na ogół żyzna, w części czarnoziemna, sprzyja uprawie zbóż, [[len|lnu]] i [[ziemniak|kartofli]]. W r. 1887 wysiano w powiecie: 23419 czetw. oziminy, 39657 cz. jarzyny i 24431 cz. kartofli, zebrano zaś: 154110 oziminy, 176209 jarzyny, 211936 kartofli. Obszar lasów rządowych obejmuje 40225 mI'. i stanowi dwa leśnictwa: Gryszkabuda i Sudargi. Ludność powiatu z 64396
wyłkowyskim, od wschodu z maryampolskim,
w r. 1867, wzrosła do 77745 w 1890 r. (...)
część wschodniej i północną granicę stanowi
 
Niemen, odgraniczający powiat od gubernii kowieńskiej, od zaehodu Szeszupa oddziela obszar
powiatu od pow. l)iłkałowskiego w Prusach
wschodnich. Powiat zajmuje część niziny cią;-
g'nącej się na, północ. wyżyny pojezierza aź kll
Bałtykowi. Srednie wzniesienie wynosi od 180
do 200 st. Kierunek pochylenia poziomu spotykamy tu przeważnie od południa ku północy i od
płd.-wsch. ku płn.-zach. Najwyższym punktem
jest wyniosłość pod Sudargami, niedaleko Szeszupy, wzn. 277 st. W północnej połowie ciągnie się słabo wzniesiony obszar lesisty, którego wody uprowadzają do Szeszupy równolegle
prawie płynące rzeczki: Jotyja i Sesarka. Wypływają one z naj wynioślejszego obszaru okolic
Szak, zkąd również biorą początek Aukspirta i
Penta, uchodząca do Szeszupy pod wsią Ponowie.
Ze wsch.-płn. części powiatu, lesistej i wzniesionej, spływają do Szeszupy rzeczki: Wysoka"
Miluppa (pod Tumpejami) i Nienuppa (pod Nar-
wojciami). Dopływy prawe Szeszupy przedstawiają w ogóle
układ wachlarzowaty. Do Niemna
spływają tylko drobne, krótkie strumienie. Gleba powiatu jest w ogóle żyzną, w części czarnoziemna, sprzyja uprawie zbóż, lnu i kartofli. W
r. 1887 wysiano w powiecie: 23419 czetw. oziminy, 39657 cz, jarzyny i 24431 cz. kartofli,
zebrano zaś: 154110 oziminy, 176209 jarzyny,
211936 kartofli. Obszar lasów rządowych obejmuje 40225 mI'. i stanowi dwa leśnictwa: Gryszkabuda i Sudargi. Ludność powiatu z 64396
w r. 1867, wzrosła do 77745 w 1890 r. (...)
==Linki zewnętrzne==
*[http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/692 opisany] przez [[Słownik geograficzny Królestwa Polskiego]].,
Anonimowy użytkownik