Powiat trocki: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 141 bajtów ,  13 lat temu
dodane linki, drobne techniczne, lit.
(+kat.)
(dodane linki, drobne techniczne, lit.)
'''Powiat''' lub później także '''ujezd trocki''' dawny powiat [[Województwo trockie|województwa trockiego]] a potem [[Gubernia wileńska|guberni wileńskiej]], częsciowo pokrywa się z dzisiejszą [[Gmina rejonowa Troki|gminą rejonową Troki]]. Graniczył z powiatami [[Powiat lidzki|lidzkim]], [[Powiat wileński|wileńskim]] i [[Powiat grodzieński|grodzieńskim]] oraz z guberniami [[Gubernia suwalska|suwalską]] i [[Gubernia kowieńska|kowieńską]].
==Wzmianka z r. 1890==
Dawny powiat trocki stanowił część województwa trockiego. Granica zaczynajac się u północy niedaleko tego punktu, gdzie rz. Swięta[[Święta (dopływ Wilii)|Święta]] uchodzi do [[Wilia|Wilii]], między Giegużynem a Skorulami, szła od wschodu korytem rz. Wilii, oddzielającym go od pow. wileńskiego, aż do ujścia rz. Waki, dalej uszedłszy nieco jej biegiem krótkim i porzucając go niedaleko [[Wilno|Wilna]], wchodziła w lasy Rudnickie a od jeziora Kiernowa. załamywała się rz. W isińcząWisińczą na płd. i przez wielkie lasy [[Olkieniki|Olkienik]], [[Orany|Oran]] i ststwa mereckiego opierała się o [[Niemen]], tam gdzie do niego uchodzi rz. Rotnica pod [[Druskienniki|Druskienikami]]. Ztąd od zach. szła Niemnem, który opuszczała pomiędzy [[Olita|Olitą]] a Puniami, rozgraniczała sucha,suchą drogą pow. kowieński, aż do miejsca, z którego się zaczęła .na północy (co do innych szozegółówszczegółów ob. t. V, 339).
 
Trocki powiat guberni wileńskiej leży w zachodniej części guberni i graniczy od płn.-wsch. i wschodu z pow. wileńskim, od płd.-wsch. z lidzkim, od płd. z grodzieńskim, od zach. z gub. suwalską i kowieńską. Powierzchnia powiatu zajmuje 107,9 mil al. 5220,7 w. kw. i zamknięta jest biegiem Niemna od zach. i Wilii od płn.-wsch. i pochyla się głównie od płd. ku płn.-płn.-zach. Nadto w zach. części powierzchnia opada do Niemna, we wschodniej zaś do Wilii, tak że najwyżej wzniesione punkty znajdują się w środkowej części powiatu. Najwyższe bezwzględne wzniesienie
Trocki powiat guberni wileńskiej leży w zachodniej części guberni i graniczy od płn.-wsch. i wschodu
sięga: w Giedatańcach 856 st., w Naborowszczyźnie 762, Michnolasach 682, Sorok Tatarach 611, Strawiennikach 607, Butkianach 581 st. npm. Zach. i południową cześć powiatu stanowią równiny piaszczyste; w części płn. i zachodniej, pokrytych lasami i jeziorami, występuje szereg pagórków piaszczystyoh i gliniastych, w części zaś płn.- wsoh., w której zalegają rozległe łąki i pastwiska, przeważa gleba gliniasta a na wybrzeżach Wilii czarnoziem. Około Niemonajć,
z pow. wileńskim, od płd.-wach. z lidzkim,
Wysokiego Dworu i [[Troki|Trok]] znajduje się tuf wapienny, glina i piaskowiec, okrążający
od płd. !II grodzieńskim, od zach. z gub. su-
wyniosłe brzegi jezior i występujący także w łożysku rz. Waki (dopł. Wilii). W nizinach znajduje się ruda żelazna błotna z tufem wapiennym. Zródła wód mineralnych, jedyne w guberni, znajdują się w [[Birsztany|Birsztanach]], Niemonajciach i Stokliszkach. Cała powierzchnia powiatu leży w dorzeczu Niemna, który na przestrzeni około 170 w. oddziela pow. trocki od gub. suwalskiej.
walską i kowieńską. Powierzchnia powiatu
zajmuje 107'9 mil al. 5220'7 w. kw. i zam-
knięta jest biegiem Niemna. od zach. i Wilii
od płn.-wsch. i pochyla się głównie od :płd.
ku płn.-płn.-zach. Nadto w zach. części po-
wierzchnia opada. do Niemna, we wschodniej
zaś do Wilii, tak że najwyżej wzniesione
punkty znajdują. się w środkowej ozęści po-
wiatu. N aj wyższe bezwzględne wzniesienie
sięga: 'w Giedatańoach 856 st., w Naborow-
8zczyźnie 762, Michnolasach 682, Sorok Ta-
taraoh 611, Strawiennikach 607, Butkianaoh
581 st. npm. Zach. i południową cześ6 po-
wiatu stanowią równiny piaszczyste; w czę-
ści płn. i zachodniej, pokrytych lasami i je-
ziorami, występuje szereg pagórków pia-
szczystyoh i gliniastych, w części zaś płn.-
wsoh., w której zalegają rozległe łąki i past-
wiska, przeważa gleba gliniasta a. na wy-
brzeżach Wilii czarnoziem. Około Niemonaj6,
Wysokiego Dworu i Trok znajduje się tuf
wapienlłY, glina i piaskowiec, okr9
żający
wyniosłe brzegi jezior i występujący także
w łożysku rz, Waki (dopł. Wilii). W nizi-
naoh znajduje się ruda żelazna błotna z tu-
fem wapiennym. Zródła wód mineralnych,
jedyne w guberni, znajdują się w Birszta-
nach, Niemonajciach i Stok1iszkaoh. Cała po-
wierzchnia powiatu leży w dorze ozu Niemna,
który na przestrzeni około 170 w. oddziela
pow. trooki od gub. suwalskiej. 1est on na
 
==Linki zewnętrzne==
 
{{unistub|Klepsydra.png|25|historia|Polska|Rosja|Litwa}}
{{Linki}}
[[Kategoria:Byłe powiaty|trocki]]
[[Kategoria:Troki]]
198

edycji