1 Korpus Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR: Różnice pomiędzy wersjami