Regionalizacja fizycznogeograficzna Europy: Różnice pomiędzy wersjami

:: 3.[[Pozaalpejska Europa Środkowa]]
:: 4.[[Region Alpejski]] ([[Alpy]] wraz z obniżeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi)
:: 5.[[Region Karpacki]] (Megaregion Karpacki; [[Karpaty]] wraz z obniżeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi;: [[Karpaty]], [[Przedgórze Karpackie|Podkarpacie]] i [[Kotlina Panońska]])
 
=== '''[[Europa Południowa]]''' ===
:: 6.[[Półwyspy i wyspy śródziemnomorskie]]
Anonimowy użytkownik