Ilościowa teoria pieniądza: Różnice pomiędzy wersjami

drobne redakcyjne
m (robot dodaje: no:Kvantitetsteorien)
(drobne redakcyjne)
'''Ilościowa teoria pieniądza''' - powstała u progu czasów nowożytnych pod wpływem doświadczenia, jakim był wzrost cen w Europie, wywołany napływem kruszców z Ameryki. Ilościowa teoria pieniądza sprowadza się do twierdzenia o istnieniu zależności przyczynowo-skutkowej między ilością pieniądza w obiegu a poziomem cen. Jeśli rozmiary handlu są stałe, ceny zmieniają się wprost proporcjonalnie do podaży pieniądza. Zależność tą możemy zapisać za pomocą wzoru:
 
:'''P = MV/T'''
 
gdzie
* P – poziom cen
<br* />M – ilość pieniądza w obiegu
<br* />T – wolumen transakcji kupna-sprzedaży w danym okresie
<br* />V – szybkość obiegu pieniądza
 
Z powyższego wynika, że popyt na wydawanie pieniądza zależy od trzech czynników:
* cen (jedyna zmienna wpływająca na popyt na pieniądz: procentowy wzrost cen powoduje taki sam procentowy wzrost popytu na pieniądz).
 
== Krytyka ilościowej teorii pieniądza ==
Teoria ilościowa była poddana ostrej krytyce w okresie [[Wielki Kryzys|wielkiego kryzysu gospodarczego]] w latach 1929–33. Powrót do niej dokonał się w latach 70. w postaci [[monetaryzm|monetaryzmu]], którego głównym teoretykiem jest [[Milton Friedman]]. Błędny punkt widzenia przejawiający się w założeniu, że istnieją związki przyczynowe między wielkościami globalnymi i średnimi (w tym wypadku między globalną ilością pieniądza, poziomem cen i wielkością produkcji), prowadzi do tego, że ilościowa teoria pieniądza pomija zjawiska najistotniejsze dla funkcjonowania systemu gospodarczego, tj. zmiany struktury cen oraz przyczyny i skutki tych zmian. W ilościowej teorii pieniądza błędnie zakłada się, że zmiany ilości pieniądza oddziałują jedynie na ogólny poziom cen, natomiast pomija wpływ zmiany ilości pieniądza na strukturę cen, a następnie oddziaływania zmian tej struktury na ogólny poziom cen i poziom produkcji. W konsekwencji przedmiotem rozważań jest oddziaływanie zmian poziomu cen na ogólną wielkość produkcji zamiast na poszczególne gałęzie.
Teoria ilościowa była poddana ostrej krytyce w okresie [[Wielki kryzys|wielkiego kryzysu gospodarczego]] w latach 1929–33. Powrót do niej dokonał się w latach 70. w postaci [[monetaryzm|monetaryzmu]], którego głównym teoretykiem jest [[Milton Friedman]].
 
TeoriaKrytycy ilościowailościowej byłateorii poddanapieniądza ostrej krytyce w okresie [[Wielki Kryzys|wielkiego kryzysu gospodarczego]] w latach 1929–33. Powrót do niej dokonał się w latach 70. w postaci [[monetaryzm|monetaryzmu]], którego głównym teoretykiem jest [[Milton Friedman]]. Błędny punkt widzenia przejawiający się wpodważają założeniuzałożenie, że istnieją związki przyczynowe między wielkościami globalnymi i średnimi (w tym wypadku między globalną ilością pieniądza, poziomem cen i wielkością produkcji), prowadzi doi tegozauważają, że ilościowa teoria pieniądza pomija zjawiska najistotniejsze dla funkcjonowania systemu gospodarczego, tj. zmiany struktury cen oraz przyczyny i skutki tych zmian. W ilościowej teorii pieniądza błędnie zakłada się bowiem, że zmiany ilości pieniądza oddziałują jedynie na ogólny poziom cen, natomiast pomija się wpływ zmiany ilości pieniądza na strukturę cen, a następnieoraz oddziaływania zmian tej struktury na ogólny poziom cen i poziom produkcji. W konsekwencji przedmiotem rozważań jest oddziaływanie zmian poziomu cen na ogólną wielkość produkcji zamiast na poszczególne gałęzie.
==Źródła==
 
David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch; Makroekonomia; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
== Źródła ==
* David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch; ''Makroekonomia''; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
 
[[Kategoria:Polityka gospodarcza]]
31 590

edycji